Môže byť les materskou školou?

Myslíme si, že príroda je najzábavnejším, najpoučnejším a najzdravším miestom pre deti.

TRAMTÁRIA lesný klub

Našim cieľom je, aby boli deti šťastné a aby si vedeli tento stav udržať. Nie tak, že im splníme všetko, čo im vidíme na očiach. Naša cesta je vytvoriť pre nich bezpečné a rešpektujúce prostredie, v ktorom budú mať priestor pre sebaspoznanie, pre rozvíjanie svojich silných stránok a nadväzovanie zdravých vzťahov s kamarátmi, učiteľmi a s okolím.

Lesný klub nie je teda len klasická materská škola premiestnená do lesa. Okrem živého a meniaceho sa prostredia je v jej podstate aj celkom iný prístup k jednotlivým deťom, k učeniu, vzťahu učiteľ-dieťa, tempu a obsahu učenia sa a slobode.

Ide aj o tzv. rodinný prístup, keďže detí je maximálne 12 a významným prvkom je aj aktívna spolupráca a komunikácia s rodičmi, ktorí sa tiež podieľajú na chode lesného klubu. Môžu predostrieť svoje postrehy, nápady, kritiku. Môžu prispieť svojou pomocou pri budovaní zázemia, okolitého prostredia a pod.

Od septrembra 2015 bude lesný klub fungovať každodenne od 7:00 do 16:30. Prihlásiť dieťa do klubu na školský rok 2015/16 je možné poslaním prihlášky.  Nájdete ju v aktualitách. Radi zodpovieme aj prípadné ďalšie otázky mailom na lesnyklubza@gmail.com alebo telefonicky.

TRAMTÁRIA lesný klub

Ekocentrum Lesopark
Univerzitná 1790/2, Žilina

Kontaktná osoba
Lenka Hrúzová
Tel.: 0944 404 352

lesnyklubza@gmail.com

 

Ilustrácie: © Katarína Ilkovičová, 2014 Albatros Media Slovakia

Lesný klub TRAMTÁRIA         Komunitné vzdelávanie Žilina