Môže byť les materskou školou?

Myslíme si, že príroda je najzábavnejším, najpoučnejším a najzdravším miestom pre deti.

TRAMTÁRIA lesný klub

 


Našim cieľom je, aby boli deti šťastné a aby si vedeli tento stav udržať. Nie tak, že im splníme všetko, čo im vidíme na očiach. Naša cesta je vytvoriť pre nich bezpečné a rešpektujúce prostredie, v ktorom budú mať priestor pre sebaspoznanie, pre rozvíjanie svojich silných stránok a nadväzovanie zdravých vzťahov s kamarátmi, učiteľmi a s okolím.

Lesný klub nie je teda klasická materská škola premiestnená do lesa. Okrem živého a meniaceho sa prostredia je v jej podstate aj celkom iný prístup k jednotlivým deťom, k učeniu, vzťahu učiteľ-dieťa, tempu a obsahu učenia sa a slobode.

Ide aj o tzv. rodinný prístup, keďže detí je maximálne 12 a významným prvkom je aj aktívna spolupráca a komunikácia s rodičmi, ktorí sa tiež podieľajú na chode lesného klubu. Môžu predostrieť svoje postrehy, nápady, kritiku. Môžu prispieť svojou pomocou pri budovaní zázemia, okolitého prostredia a pod.


V čom je teba lesný klub Tramtária špecifický? 

Deti v ňom zažívajú veľké spektrum zážitkov. Pochod lesom bez dospelákov, riešenie konfliktov a zvád, deti môžu niesť nebezpečne vyzerajúcu palicu, môžu sa vyplakať bez „neplač!“, občas majú za niekoho ďalšieho zodpovednosť, učiteľ im niekedy zadá neriešiteľnú úlohu, vypracujú a odprezentujú vlastný projekt, skúsia snehové gule s cukrom, behať holý po snehu, dostanú síce láskavú, ale aj tak tvrdú, kritiku od učiteľa, maľujú v autobuse, rozprávajú sa aj o abstraktných pojmoch, značnú časť dňa si musia vymyslieť program sami, rozprávajú sa aj o vlastných chybách a iných nepríjemných veciach...

Máme jasné priority. Naše deti sa okrem schopnosti zvládnuť čas bez rodičov učia hlavne to, ako sa správať k druhým, ako byť otvorený, empatický, štedrý, láskavý. Ako neubližovať, neklamať, nekradnúť. Že svet je aj smiešny, a aj my sme občas smiešni. Ako sa prispôsobiť situácii, zmene. Zisťujú, že svet je nekonečný a tajuplný, ale napriek tomu môžeme veľa vecí ovplyvňovať, ak im rozumieme. Preto je užitočné a zaujímavé učiť sa, spoznávať. Vďaka našej tvorivosti, zvedavosti a tým, že sa vieme o seba postarať, môžeme aj zo zlého dňa spraviť dobrý.

Máme vlastné formy učenia. Snažíme sa nemrhať časom detí. Ak niečo nie je zmysluplné či rozvojové, tak to nerobíme. Základom je problémové učenie, individuálne projekty, sebapoznávacie pokusy a hranie rolí. Byť dobrým nie je ľahké, nejde to samo. Preto deti občas niekam ťaháme, občas do niečoho tlačíme, ale stále v mene slobodného rozvoja a autentickosti daného dieťaťa. V školách sa má učiť hlavne životu, preto neskrývame pred deťmi nič zo sveta okolo a upredňostňujeme reálne témy pred "typicky školskými" témami.

 

Ak máte záujem sa k nám pridať, vyplňte prosím elektronickú prihlášku pre konkrétny rok:

Predbežný záujem na rok 2024/25

Predbežný záujem na rok 2025/26

Radi zodpovieme aj prípadné ďalšie otázky mailom na lesnyklubza@gmail.com alebo telefonicky 0944404352.


Fotky a videá z Tramtárie nájdete na našom Facebooku.


 

TRAMTRIA lesn klub

Lesný klub Tramtária
Areál žilinskej hvezdárne (pozorovateľne)
Ulica Veľkomoravská, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba
Lenka Hrúzová
Tel.: 0944 404 352

lesnyklubza@gmail.com

 

Ilustrácie: © Katarína Ilkovičová, 2014 Albatros Media Slovakia

Lesný klub TRAMTÁRIA         BLOG: Témy a zamyslenia v lesnom klube TRAMTÁRIA