Erasmus

 

NÁZOV PROJEKTU: Innovative education in outdoor kindergartens

 

DONOR: Eramsus+

REALIZÁCIA:  1. 10. 2017 – 31. 5. 2019

ČÍSLO:  2017-1-CZ01-KA201-035499.

PARTNERI:

Asociace lesních mateřských škol, CZ

Lauko Darželis, LT

CIEĽ:

Hlavným cieľom projektu je zdieľanie skúseností medzi partnermi, ktorí šíria myšlienku predškolského vzdelávania v priamom kontakte s prírodou, najmä zdieľanie inovácií a tiež výmena osvedčených postupov pri spolupráci s inštitúciami, ktoré sa venujú predškolskému vzdelávaniu. Veľmi dôležitou súčasťou je zdieľanie znalostí o právnych aspektoch a legislatívnych možnostiach ukotvenia v partnerských krajinách.

Projekt umožňuje výmenu osvedčených postupov medzi partnermi z rôznych regiónov (rôzne kultúrne, politické a prírodné prostredie). Partneri spoznajú riešenia z rôznych krajín a tak môžu ľahšie nájsť riešenia, ktoré budú vyhovovať ich potrebám. Spoločná práca prináša vzájomne prospešné výsledky a výstupy.

KĽÚČOVÉ POTREBY PARTNEROV:

  1. Štandardy kvality v predškolskom vzdelávaní v priamom kontakte s prírodou
  2. Skvalitnenie metodík vzdelávania pre udržateľný rozvoj a vzdelávania v priamom kontakte s prírodou – inovácie a výmena osvedčených postupov v rôznych oblastiach
  3. Problémy parterov vo vnútri organizácie

HLAVNÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

 

CIEĽOVÉ SKUPINY:

 

 

 

 

TRAMTRIA lesn klub

Lesný klub Tramtária
Areál žilinskej hvezdárne (pozorovateľne)
Ulica Veľkomoravská, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba
Lenka Hrúzová
Tel.: 0944 404 352

lesnyklubza@gmail.com

 

Ilustrácie: © Katarína Ilkovičová, 2014 Albatros Media Slovakia

Lesný klub TRAMTÁRIA         BLOG: Témy a zamyslenia v lesnom klube TRAMTÁRIA