Aktuality


Minitramtária

január 2023

Dlhú dobu ostával tento náš plán v šuflíku.. a teraz je konečne vonku! Otvorili sme Minitramtáriu - skupinu pre rodičov s deťmi, ktorí sa budú stretávať dve dopoludnia v týždni.

V bezpečnej prítomnosti rodiča si tu deti môžu vyskúšať fungovanie v kolektíve - také, kedy nie všetky hračky sú moje a veci sa nedejú vždy tak, ako si predstavujem ;) Skupina má momentálne 12 detí a okrem rodičov je prítomná aj naša učiteľka Veronika. Je príjemné vidieť, že záujem rastie a tešíme sa na všetky spoločné stretnutia!

 

Tramtária v rozhlase

november 2022

V rámci šírenia povedomia o lesných kluboch na Slovensku sme sa ocitli v Slovenskom rozhlase! Ak ste nezachytili, "Príbeh na týždeň" si môžete vypočuť i z archívu: https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/308665/lesne-detske-kluby

Reakcie učiteľov a učiteliek, rodičov aj detí poskladali mozaiku toho, o čom je lesná škôlka. Príjemné počúvanie! :)

 

Nová trieda

september 2022

Už dlhšiu dobu sme vnímali, že naša kapacita vášmu záujmu nestačí - mnoho detí, ktoré o Tramtáriu mali záujem, sme bohužiaľ nemohli prijať. Už dva roky sme nad tým uvažovali a teraz sa to stalo skutočnosťou - Tramtária otvorila druhú škôlkarsku triedu! 

V priestoroch bývalého Ekocentra pri Palovej búde našlo svoje zázemie 12 detí a staro-nový učiteľský tím. Tešíme sa na všetky dobrodružstvá, ktoré nám nová Tramtária prinesie! :)

 

Hojdačka

október 2021

Podarilo sa nám opraviť veľkú hojdačku blízko pri našom zázemí. Ďakujeme firme Žilmont za podporu. Aj vďaka nim sa môžu aj vaše dietky hojdať na jednej z najkrajších hojdačiek v Žiline. Prosíme, udržujte hojdačku, aj jej okolie, v takom stave, aby nám tam bolo všetkým príjemne. Ďakujeme!

Letné tábory 2021

august 2021

Počas júla a augusta sme v Trmtárii zorganizovali 6 týždňových prímestských denných táborov. Aj tento rok sa tešili veľkej obľube a navštívilo ich spolu viac ako 150 detí od 3 do 10 rokov. Spoločný čas sme trávili najmä v žilinskom lesoparku, no vyrážali sme za prírodou a poznávaním aj do okolia Žiliny. 

Ďakujeme za záujem vás - rodičov a tiež ďakujeme mestu Žilina za podporu prostredníctvom grantového systému.

Ak chcete do táborov trošku nahliadnuť, nech sa páči, fotograléria.

 

Podpora z mesta Žilina

máj 2021

Ďakujeme mestu Žilina za podporu našich aktivít prostredníctvom grantového systému. O podporu sme sa uchádzali v oblasti vzdelávanie, projektom "Zážitky z Tramtárie" a tiež v schéme Inštitucionálna podpora. Vďaka týmto projektom môžeme posilniť naše personálne kapacity, zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pre našich učiteľov a tiež zlepšiť materiálne a technické vybavenie.

Ďakujeme!

 

Letné tábory 2020

jún 2020

Letné tábory v Tramtárii sa aj tento rok tešia veľkej obľube. Ich kapacita je v tejto chvíli už naplnená. Ak by ste mali záujem prihlásiť sa medzi náhradníkov, napíšte nám mail na lesnyklubza@gmail.com.

 

Umenie v Tramtárii

jún 2019

Umenie považujeme za dôležitú súčasť výchovy a vzdelávania detí. Preto by sme ho radi v čo najkvalitnejšej forme prinášali aj do lesného klubu a komunitnej školy Tramtária.
V rámci výtvarného umenia by sme radi pokračovali v spolupráci so Stanicou Záriečie a galériou Plusmínusnula, ktoré sú našimi dlhodobými partnermi. V ich priestoroch majú deti možnosť tvoriť vlastnými rukami umelecké diela s presahom do ich života či tém, ktoré aktuálne riešia.

Prostredníctvom kvalitných hudobných nástrojov zasa deti môžu spoznávať možnosti vlastného  hudobného vyjadrenia už od skorého veku.

Ďakujeme mestu Žilina za podporu v grantovom systéme v roku 2019.

 

Hľadáme novú posilu do tímu!

október 2018

Milí naši priaznivci, hľadáme nového učiteľa/ku do nášho lesného klubu Tramtária.

Hľadáme kreatívneho a otvoreného človeka, ktorý sa bude chcieť spolu s nami podieľať na rozvoji lesného klubu.
Niekoho, kto bude viesť deti k samostatnosti, všímavosti voči svojmu okoliu, rozvíjaniu medziľudských vzťahov a sebazdokonaľovaniu.
Mal by pomáhať deťom rozvíjať ich schopnosti a talenty, rozširovať vedomosti a obzory tak, aby sa v budúcnosti vedeli ľahšie vysporiadať s rozmanitými situáciami, ktoré ich stretnú. 

Ak niekoho takého poznáte alebo sa vy sami chcete stať súčasťou nášho tímu, spoluvytvárať si tak pracovné prostredie a stať sa dôležitým človekom pre našich škôlkarov, ozvite sa nám! Vaše reakcie čakáme na lesnyklubza@gmail.com alebo 0944404352.

 

 

Komunitná škola Tramtária už od septembra 2018!

máj 2018

Milí priatelia!

Už od septembra otvára Tramtária svoje brány aj pre školákov - otvárame komunitnú školu. Všetky potrebné informácie sa dozviete tu: http://skolatramtaria.eu.

Od školského roku 2018/19 otvárame v Žiline študijnú skupinu pre nultý a prvý ročník ZŠ. Jedná sa o alternatívu k bežným školám - deti sú zapísané na domácom vzdelávaní, ale denne navštevujú študijnú skupinu, v ktorej sa budú učiť formou tematickej a projektovej výučby zameranej na rozvoj kognitívnych a osobnostných kompetencií.

 

Letné tábory v Tramtárii

apríl 2018

Denné letné tábory v Tramtárii aj tento rok!

Počas letných prázdnin sa opäť môžete tešiť na tábory. Tento rok ponúkame 4 týždňové tematické turnusy pre 18 detí v sprievode 3 učiteľov. Ako to na našich táboroch vyzerá, vám prezradí toto VIDEO. Podrobnejšie info:

Kde?  Lesopark Žilina (+piatkové celodenné výlety do širšieho okolia)

Kedy?  7:00-16:30 (pondelok-piatok)

Pre koho?  Deti vo veku 3-10 rokov

Cena: 80 €/týždeň

V prípade záujmu vyplňte túto ONLINE PRIHLÁŠKU. Tešíme sa na vás! :)

 

 

2 % z daní

 

február 2018

Milí rodičia, kamaráti, priaznivci lesných klubov!

Tento rok sme sa opäť zaradili medzi organizácie oprávnené prijímať 2% z daní. Je to skvelá možnosť, ako podporiť dobrú vec bez zaťaženia vlastnej peňaženky, takže smelo do toho!
Tu sú základné informácie, ktoré pri poukazovaní 2% budete potrebovať. Ak ste:

1. ZAMESTNANEC

Budete potrebovať dokument s názvom "Vyhlásenie" a "Potvrdenie". Oba dokumenty sú editovateľné pdf súbory, Vyhlásenie už obsahuje údaje o našej organizácii.

2. SZČO alebo FIRMA

Budete potrebovať tieto údaje:

Názov: Komunitné vzdelávanie "Kalimba"
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42432545
Sídlo: Rosina 952, 013 22 Rosina

Samozrejme budeme radi, ak túto informáciu budete šíriť aj ďalej.

ĎAKUJEME!

Kto by chcel ako náš dobrovoľník darovať 3%, napíšte na náš email, vystavíme tlačivo.


Hľadá sa učiteľ/učiteľka!

január 2018

Hľadáme neobyčajného učiteľa alebo učiteľku do neobyčajnej školy, ktorú zakladáme. Od septembra 2018 v Žiline otvárame študijnú skupinku 10-15 prvákov a druhákov a do tímu hľadáme učiteľa alebo učiteľku.

Náš učiteľ by mal v prvom rade viesť zmysluplný a zaujímavý život, ktorý ho baví. Mal by mať jasné priority a smerovanie v živote, no na druhej strane odvahu robiť chyby, byť otvorený a nedogmatický k zmene názorov, mať sebareflexiu a schopnosť prijímať spätnú väzbu, Dôležitá je tiež schopnosť rýchlej improvizácie, ktorou spája aktuálnu realitu s učivom. Medzi jeho kompetencie by mali patriť motivovanie aj aktivizovanie uplatňované v správnom pomere.

Prijímacie konanie pozostáva z náčuvov a vyskúšaní si zapojenia do učebného procesu, potom z rozhovoru o životopise a prioritách záujemcu, simulácie situácií, ktoré môžu v škole nastať a simulácie tematického vyyučovania.

Ozvite sa na náš mail lesnyklubza@gmail.com

 

Viac umenia v Tramtárii

december 2017

S radosťou oznamujeme, že lesný klub Tramtária nadviazal intenzívnu spoluprácu so Stanicou Záriečie. Pravidelne navštevujeme Stanicu, Novú synagógu a Galériu Plusmínusnula, kde priamo pre nás pripravujú kvalitné umelecké dielne. Prinášame si odtiaľ vždy plné vrecká umelecko-estetického pohľadu na svet. Ďakujeme! 

 
 

Novinka na školský rok 2017/18!

august 2017

Od septembra 2017 otvárame druhú lesnoškôlkovú triedu na 2 doobedia v týždni - utorky a stredy. Stála skupinka detí bude tráviť čas prevažne vonku v lesoparku, spoznávať okolitý svet, bádať, skúmať, nadväzovať nové kamarátstva a rozvíjať sa. Zázemie budeme mať v Ekocentre Lesopark, ktoré sa nachádza v areáli Paľovej búdy.

Praktické informácie:

Začíname v utorok 12.9.2017

Príchod detí je medzi 7:30 a 8:30, odchod o 12:00.

Deti si prinesú vlastnú desiatu.

S deťmi bude tráviť čas Janka Buteková - vyštudovaná pedagogička (angličtina a matematika) s Montessori kurzom a kurzom Hejného matematiky, ktorá učí aj v lesnom klube Tramtária.

V skupinke bude 6 detí vo veku 3-6 rokov.

Mesačné členské: 2 dni v týždni 55 €, 1 deň v týždni 30 €.

V prípade záujmu nám prosím napíšte na lesnyklubza@gmail.com

Tešíme sa! 

 

 

Zateplenie nášho domčeka

júl 2017

Milí priaznivci Tramtárie!

Radi by sme zateplili mobilný domček, ktorý slúži ako zázemie pre náš lesný klub. Na podporu tohto zámeru sme zorganizovali verejnú finančnú zbierku. Veríme, že ak sa spojí veľa ľudí, dejú sa veľké veci! Budeme vďační, ak by ste nás chceli podporiť - či už finančne, alebo zdieľaním na svojich sieťach.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/4629

Ď A K U J E M E !!!

 

Denné letné tábory 2017

 

júl 2017

Milí rodičia, priaznivci Tramtárie!

Aj tento rok budeme počas leta realizovať denné letné tábory, plné pobytu v prírode, pohybu, hier, výletov a skúmania okolitého sveta. Aktuálne sú voľné posledné miesta. Preto ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať!

Ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na osobné stretnutia v lete!

 

Čáry-máry v Tramtárii

jún 2017

Lesný klub Tramtária vznikol najmä ako projekt rodičov, ktorí túžili po lesnom klube pre svoje deti. Nezaložil ho pre nás niekto iný. Založili sme si ho sami - my, rodčia a učitelia. A stále pokračujeme v komunitnom fungovaní - každý z nás svojim kúskom prispieva k tomu, aby klub fungoval čo najlepšie a aby som v ňom naše deti cítili dobre.

Veľmi nás teší, že nie len my, rodičia, sme si všimli, aké je dôležité, aby sa dieťa cítilo dobre, bezpečne. Všimla si to aj Nadácia pre deti Slovenska a prostredníctvom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, podporila aj náš klub.

Banner Bezpečne v komunite

ĎAKUJEME!

 

 

 

Blog Tramtárie

marec 2017

Aby sme vám viac priblížili fungovanie a zážitky detí z Tramtárie, spustili sme náš vlastný blog:

http://lesnyklubtramtaria.blogspot.sk

Môžete sa na ňom dočítať o tom, ako vieme byť tvoriví aj v autobuse, čo znamená keď je niekde naozaj veľký neporiadok ale aj to, ako sa nám v klube žije so psíkom. Ďalšie témy budú postupne pribúdať a veríme, že v ňom budete nachádzať zaujímavé postrehy či nápady, ktoré by sa dali preniesť aj ďalej. Príjemné čítanie! :)

 

2 % z daní

február 2017

Milí rodičia, kamaráti!

Tento rok sme sa stali organizáciou oprávnenou prijímať 2% z daní. A keď už túto možnosť máme, radi by sme ju využili :)
Preto vám posielame základné info, ktoré pri poukazovaní 2% budete potrebovať. Ak ste zamestnanci (teda nie SZČO a firmy), budete potrebovať dokument s názvom "Vyhlásenie" - môžete si ho tu stiahnuť.

Údaje, ktoré budete potrebovať:
Názov: Komunitné vzdelávanie "Kalimba"
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42432545
Sídlo: Rosina 952, 013 22 Rosina

Samozrejme budeme radi, ak túto informáciu budete šíriť aj ďalej :) A kto by potreboval (dajte vedieť ak áno), v blízkej dobe pripravíme aj podrobnejší návod, ako darovať 2%.

ĎAKUJEME!

Kto by chcel ako náš dobrovoľník darovať 3%, napíšte, vystavíme tlačivo.

Hľadáme učiteľku či učiteľa

február 2017

Milí naši kamaráti, priaznivci lesných klubov! Hľadáme učiteľskú posilu do tímu. Ak sa vám páči čo robíme a máte chuť sa na tom podieľať, ozvite sa na lesnyklubza@gmail.com

PS: ďakujeme aj za prípadné zdieľanie či odporúčanie konkrétnym ľuďom. Tešíme sa na stretnutia!

Školský rok 2016/17

august 2016

Lesný klub Tramtária v Žiline ponúka voľné miesta  na školský rok 2016/17. Ponúkame každodennú aj čiastočnú dochádzku, veľa pobytu v prírode, rešpektujúce a priateľské prostredie, možnosť adaptácie a veľa ďalších výhod.

Pre viac informácií nás kontaktujte na 0944404352 alebo lesnyklubza@gmail.com.

 

 

Denné letné tábory v Tramtárii!

máj 2016

Milí priaznivci outdooru, trávenia času v prírode a lesných zážitkov!

Lesný klub Tramtária ponúka voľné miesta  do denných táborov na júl 2016.

Kedy? Organizujeme 3 turnusy táborov,  prihlasuje sa vždy na celý týždeň.

Každý deň od 7.00 do 16.30:  11.7.-15.7.,    18.7.-22.7.,    25.7.-29.7.

Pre koho? Pre deti od 3 do 10 rokov

Za koľko? 75 € na týždeň vrátane stravy (obedy a olovranty)

A čo ešte? Domáca strava, max. 6 detí na 1 pedagóga, základňa v ekocentre Lesopark

(pri Paľovej búde) a hlavne čo najviac pobytu vonku - v lesoparku či na výletoch.

Tu nájdete PRIHLÁŠKU na denný tábor.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na lesnyklubza@gmail.com alebo 0944 404 352.

 

Voľné miesto v klube

marec 2016

Milí priatelia!

V Lesnom klube Tramtária sa uvoľnilo miesto pre dieťa, ktoré túži po pohybe v prírode, nových kamarátoch a príjemne strávených dňoch. Dieťa, ktoré sa túži veľa voľne hrať, liezť na stromy, skákať do kaluží a spoznávať prírodu je u nás vítané! :)

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na lesnyklubza@gmail.com alebo 0944 404 352.

 

Absolventská prax

február 2016

Milí priatelia!

Hľadáme absolventa/absolventku bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia vo veku do 26 rokov, ktorý je evidovaný na úrade práce v Žiline a má záujem o prácu v lesnom klube Tramtária. Ponúkame absolventskú prax na maximálne 6 mesiacov a možnosť pracovať v príjemnom mladom kolektíve :)

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na lesnyklubza@gmail.com alebo 0944 404 352.

 

Stretneme sa v lesoparku

december 2015

V polovici novembra sme ukončili projekt "Stretneme sa v lesoparku". Jeho cieľom bolo upraviť miesto, kde deti z lesného klubu Tramtária trávia svoje dni. A zároveň miesto sprístupniť aj pre širokú verejnosť. Ide o našu tzv. "desiatovú lúku", teda miesto, kde pravidelne a s radosťou konzumujeme desiatu ;) Vďaka pomoci dobrovoľníkov sa nám podarilo lúku pokosiť, vyčistiť od odpadkov a tiež umiestniť nové lavičky, stôl a ohnisko.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore firmy Baumit z programu "Tu sa nám páči, tu chceme žiť".

Fotografie z dobrovoľníckych akcií si môžete pozrieť na našom FB. Všetkým doborovľníkom ďakujeme!

 

Deti z Tramtárie

október 2015

V septembri sme s novým škôlkarskym rokom odštarovali realizáciu projektu "Deti z Tramtárie". Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Vďaka projektu budeme môcť obohatiť našu činnosť v klube, pribudnú nové pomôcky a možnosti. Zorganizujeme výlety či komunitné stretnutia s rodičmi. Súčasťou projektu je aj nová stránka na sociálnej sieti Vytvárame LESNÉ KLUBY. Na tejto stránke budeme postupne uverejňovať naše skúsenosti zo zakladania lesného klubu a tiež odpovedať na otázky ľudí, ktorí majú podobný zámer.

O aktivitách projektu budeme priebežne informovať na našom webe alebo stránke na fb.

 

 

Lesný klub Tramtária od septembra každý deň

august 2015

Milí priatelia a priaznivci lesného klubu Tramtária! Ak ste zo Žiliny alebo blízkeho okolia a je vám sympatická myšlienka lesných klubov, ponúkame vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do nášho klubu na školský rok 2015/16. Prevádzka klubu bude každodenná od 7:30 do 16:30 a bude prebiehať v priestoroch Ekocentra a lesoparku Chrasť. Pre ďalšie informácie píšte na e-mail lesnyklubza@gmail.com .

Prihlášku pre vaše dieťa do Lesného klubu Tramtária na školský rok 2015/16 si môžete stiahnuť vo formáte MS Word (.doc). Po vyplnení prihlášku zašlite na e-mailovú adresu lesnyklubza@gmail.com.

 
TRAMTRIA lesn klub

Lesný klub Tramtária
Areál žilinskej hvezdárne (pozorovateľne)
Ulica Veľkomoravská, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba
Lenka Hrúzová
Tel.: 0944 404 352

lesnyklubza@gmail.com

 

Ilustrácie: © Katarína Ilkovičová, 2014 Albatros Media Slovakia

Lesný klub TRAMTÁRIA         BLOG: Témy a zamyslenia v lesnom klube TRAMTÁRIA